Tijdens het rondetafelgesprek op 9 februari jl. met leden van de Tweede Kamer heeft bestuurslid Arjan Klomp van Metaalunie gewezen op de noodzaak om productie-innovatie meer aandacht te geven in de politiek. Het MKB is de motor van de economie en de welvaart in Nederland. De ontwikkelingen binnen het MKB wordt op dit moment echter sterk gehinderd door het grote tekort aan goede arbeidskrachten. Om het productieniveau op peil te houden, is het nodig om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het beschikbare arbeidspotentieel. Om de productiecapaciteit verder te verhogen zonder medewerkers onnodig zwaar te belasten, is productie-innovatie een belangrijke troef die echter te weinig aandacht krijgt.

Productie-innovatie is deel van de oplossing voor de arbeidsmarktkrapte

Metaalunie heeft samen met Bouwend Nederland, FME en Techniek Nederland recent het ‘Aanvalsplan Techniek’ gepresenteerd dat ervoor zorg moet dragen dat de productiecapaciteit op niveau blijft. Belangrijk onderdeel van dit plan is het werven van arbeidskrachten voor de technische sector waarmee zo’n 60.000 vacatures structureel opgevuld gaan worden. Een ander belangrijk onderdeel is de productie-innovatie waarmee de productiecapaciteit op niveau gebracht en gehouden kan worden. Efficiënter omgaan met beschikbare resources moet ervoor zorgen dat belangrijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie en de huizenbouw succesvol worden afgerond.