De NEVI heeft de resultaten van de inkoopmanagersindex over de maand februari gepubliceerd. Ten opzichte van de maand januari is er sprake van een kleine daling van 49,6 naar 48,7. De index, die inzicht geeft in de ontwikkelingen in de inkoopmarkt, is een graadmeter voor de productiesector. Uit de gegevens over de maand februari blijkt dat de industriële productie enigszins is toegenomen maar ook dat de orderportefeuilles en materiaalvoorraden zijn afgenomen. De vraag naar materialen en halffabricaten is afgenomen als gevolg van het feit dat de effecten van de verstoring van productieketens door de covid-pandemie zo goed als verleden tijd zijn.

Voorraden in het vierde kwartaal van 2022 zeer sterk afgebouwd

Producenten hielden tijdens de covid-pandemie grote voorraden aan om productieprocessen niet te verstoren. Nu de logistieke problemen als gevolg van de pandemie opgelost zijn, zijn producenten bezig om voorraden terug te brengen op een normaal niveau waardoor de inkoopvraag afneemt. Uit cijfers van het CBS over het vierde kwartaal van 2022 blijkt dat de voorraden met 5,5 miljard euro zijn afgenomen, gecorrigeerd voor prijseffecten is dat 0,7 procent van het bruto binnenlands product. Sinds 2009 is een sterke afname niet meer voorgekomen. Positieve ontwikkeling voor de producenten van halffabricaten is de daling van de kosten door de lagere prijzen voor gas en olie.