De Verbetercheck Fysieke Belasting, onderdeel van de arbocatalogus voor de metaalbewerking en metalektro, is recent aangepast aan nieuwe wettelijke voorschriften en de stand van de techniek. Doel van de verbetercheck is een middel om de fysieke belasting in de branche te verminderen. Hiervoor is een digitale vragenlijst ontwikkeld die na invulling inzicht geeft in de fysieke belasting en de mate waarin deze voldoet aan de richtlijnen. Is dit niet het geval dan is het bedrijf dan moet een bedrijf verbeteringen doorvoeren. Met behulp van factsheets kan gekeken worden hoe knelpunten opgelost kunnen worden. Denk dat daarbij aan de inzet van hulpmiddelen of het afwisselen van belastende werkzaamheden met lichtere werkzaamheden.

Ieder metaalbedrijf is uniek waardoor standaardoplossingen niet mogelijk zijn

De werkzaamheden in een metaalbedrijf verschillen per onderneming waardoor het niet mogelijk is om standaard hulpmiddelen of processen voorgeschreven kunnen worden. Er dienen per situatie passende maatregelen genomen worden waarbij factsheets als inspiratie kunnen dienen. In de nieuwe Verbetercheck Fysieke Belasting wordt voor het eerst ook nadrukkelijk gekeken naar de werkomstandigheden voor zittend werk. De steeds verdergaande automatisering in metaalbedrijven maakt deze aanvulling noodzakelijk. Ook op het gebied van het werken tijdens zwangerschap bevat de verbetercheck nu richtlijnen. Geen overbodige aanvulling gezien de wens en noodzaak om meer vrouwen voor de metaalsector te werven. Op de website ‘5x beter – ijzersterk voor veilig werk’ valt hier alles over te lezen.