Uit het recent gepubliceerde rapport ‘Consolidatie in de metaalbewerking’ van de ABN AMRO bank wordt duidelijk dat de verspanende industrie dat de branche voor grote uitdagingen staat. De verspanende industrie is de hoofdactiviteit onder de metaalbewerkers en heeft de afgelopen drie jaar een sterke groei doorgemaakt. Ook voor dit jaar zijn de vooruitzichten weer zeer gunstig. De metaalverspaners staan echter voor grote uitdagingen in de nabije toekomst. Ze hebben niet alleen te maken lagere productievolumes in de Nederlandse industrie en hoge kosten voor materialen, energie en rentes, ook het tekort aan technisch opgeleid personeel en de noodzakelijke investeringen in het machinepark en digitalisering vormen een drempel voor groei. Om in te kunnen spelen op deze situatie moeten belangrijke strategische keuzes worden gemaakt.

Consolidatie ligt voor de hand

Wanneer we kijken naar de bedrijfsomvang van verspanende bedrijven dan valt op dat een kwart van de bedrijven relatief klein is met een tot vier werknemers. De vraag is of deze bedrijven in staat zijn om de noodzakelijke grote investeringen te doen om het hoofd te bieden aan de veranderde marktomstandigheden. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de markt moet er fors geïnvesteerd worden in industrialisering, digitalisering en snellere machines. Hiermee kan het grote personeelstekort voor een deel mee worden gecompenseerd. Daarnaast vragen afnemers steeds vaker om een digitale, flexibele, snelle en transparante afhandeling van opdrachten. Het ligt daarom voor de hand dat in de komende jaren dat er consolidatie binnen de sector zal plaatsvinden. Alleen vergroting van de schaal maakt het mogelijk een antwoord te geven op de uitdagingen die de sector in de toekomst heeft.