Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen in 2022. Uit de gegevens blijkt dat de uitstoot in 2022 met 9 procent is afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. Vergeleken met het 1990 is de uitstoot zelfs afgenomen met 30 procent. In de klimaatwet is opgenomen dat in 2030 de uitstoot met 55 procent afgenomen moet zijn en voor het eerst is in 2022 voldaan aan de normen die zijn opgelegd vanuit de rechtzaak die door Urgenda door de rechters is opgelegd. De afname wordt vooral veroorzaakt door het verminderde gebruik van gas.

Industrie scoort het best in de verminderde uitstoot van broeikasgas

Wanneer ingezoomd wordt naar de uitstoot per klimaatakkoordsector dan valt op dat de industrie een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de reductie van de uitstoot. Vergeleken met 2021 nam de uitstoot van broeikasgassen af met 11 procent. Belangrijke oorzaak van de verminderde uitstoot waren de hoge aardgasprijzen die energie-intensieve bedrijven, waar veel metaal producerende en verwerkende bedrijven onder vallen, mee te maken hadden. Ze dwongen bedrijven ertoe om productieprocessen aan te passen en in sommige gevallen zelfs deels stil te leggen. Ondanks de sterke afname van de uitstoot van broeikasgassen houdt de industrie met 32 procent wel het hoogste aandeel in de totale uitstoot.