De tijd dat de industrie alleen maar keek naar de kosten voor de productie van componenten ligt mede als gevolg van de verstoorde supply chains tijdens COVID-19 achter ons. De industrie heeft tijdens deze periode aan den lijve ondervonden dat het produceren in relatief goedkope landen in Azië en China tot grote logistieke problemen kan leiden. Europese producenten kijken daarom tegenwoordig verder dan alleen de kosten. Beschikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke factoren die de keuze voor een leverancier bepalen. Door de digitalisering van de toeleveringsketens in Europa is het mogelijk geworden om onafhankelijker te worden van Azië en Amerika. 

Digitalisering van de toeleveringsketens maakt Europese producenten zuiniger en duurzamer

De digitalisering van de toeleveringsketens maakt het mogelijk om strategisch onafhankelijker te worden van Azië en Amerika. Door data te delen in een supply chain kan er veel beter gepland worden en is het daardoor mogelijk energie te besparen en energiezuiniger te produceren. Het is niet nodig om een veelvoud aan benodigde producten te bestellen omdat het anders niet rendabel is om het te verschepen uit Azië of Amerika. Productieprocessen worden hierdoor lean en flexibeler. 

In digitale toeleveringsketens wordt de stroom van goederen, informatie en geld tussen leveranciers, fabrikanten, distributeurs en klanten gecontroleerd en bewaakt met behulp van digitale technologieën en platforms. Bedrijven vertrouwen op technologieën zoals het Internet of Things (IoT), blockchain, kunstmatige intelligentie en digital twins om supply chain-processen te optimaliseren.