Het sentiment onder de ondernemers in de Nederlandse industrie is in de maand maart wederom licht gestegen vergeleken met de maand ervoor. Het vertrouwen nam toe van 3,7 in de maand februari naar 4,0 in maart. Het is de zesde maand op rij dat het vertrouwen is gestegen na een scherpe terugval vanaf april 2022. Het verbeterde sentiment wordt veroorzaakt doordat ondernemers positiever waren over de bedrijvigheid en minder negatief over de voorraden gereed product. Wanneer we het producentenvertrouwen in de maand maart afzetten tegen het langjarige gemiddelde van 1,2 dan het er nog altijd ruim boven. 

Vertrouwen in de basismetaal- en metaalproductenbranche blijft achter

Hoewel er sprake is van een gemiddelde lichte stijging van het vertrouwen bij de ondernemers in de Nederlandse industrie, daalde in meer dan de helft van de branches het vertrouwen enigszins. De gemiddelde groei van het vertrouwen werd veroorzaakt door grote klasses als de voedings- en genotmiddelenbranche en de elektrotechnische en machinebranche. Het vertrouwen in de basismetaal- en metaalproductenbranche nam af van 3,5 naar 2,4. 

Positief is de ontwikkeling van het producentenvertrouwen bij de ondernemers in de Duitse industrie. Het vertrouwen steeg hier in de maand maart verder hetgeen een belangrijke ontwikkeling gezien de omvang van de afzetmarkt bij onze oosterburen.