Uit cijfers van Nevi (Nederlandse vereniging van inkopers) over de maand maart wordt duidelijk dat de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie verder is afgenomen. De Nevi Inkoopmanagersindex nam af van 48,7 in februari naar 46,4 in maart. Deze daling werd veroorzaakt door een daling van het aantal nieuwe orders en de snelle daling van het aantal openstaande orders. Het aantal nieuwe orders was sinds november 2022 niet zo laag en de orderportefeuilles zijn niet zo snel afgenomen sinds het begin van de Covid-pandemie, en daarvoor in juni 2012. De afgenomen vraag kan wellicht deels verklaard worden door de gestegen rente, maar ook omdat ondernemingen nog steeds bezig zijn voorraden af te bouwen. Nu de toeleveringsketens weer normaal functioneren is het aanhouden van grote voorraden niet meer noodzakelijk.

Lagere inkoopprijzen en kortere levertijden zijn positieve ontwikkeling

Er is echter ook positieve signalen. Zo zijn de inkoopprijzen in maart gedaald, waarschijnlijk als gevolg van de gedaalde energieprijzen. Energie-intensieve branches, waar ook de basismetaalindustrie toe behoort, profiteren van deze ontwikkeling. Desondanks heeft de basismetaalindustrie nog altijd last van de hoge energieprijzen. Daarnaast zijn de levertijden weer korter geworden waardoor minder voorraad aangehouden hoeft te worden. Ook nam de werkgelegenheid toe, een signaal dat erop duidt dat ondernemingen een groei voorzien in de nabije toekomst.