Voor de derde maand op rij is de goederenexport gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De stijging bedroeg 5,8 procent en werd volgens het CBS vooral gerealiseerd doordat er meer aardolieproducten, transportmiddelen en machines en apparaten werden uitgevoerd. Tegenover een stijgende export van goederen stond ook een groei van de goederenimport (+3,7 procent). 

Omstandigheden voor export in april gunstiger

Het CBS geeft in haar exportradar aan dat de exportomstandigheden voor de maand april er gunstig uitzien. De van export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export en de omstandigheden zijn in april gunstiger dan in februari. Oorzaak hiervan zijn de omstandigheden op de belangrijkste afzetmarkten voor de Nederlandse export en de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De ontwikkelingen in Duitsland als belangrijkste handelspartner voor de Nederlandse industrie zijn positief. De krimp in de Duitse industrie is omgeslagen naar een groei, hetgeen een positief effect heeft op de verwachtingen voor de Nederlandse industrie.