In een recent gepubliceerd rapport van TNO wordt duidelijk dat de Nederlandse maakindustrie een grote rol speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Innovaties op het gebied van kunststoffen voor elektrische vervoermiddelen, machines voor de vleesverwerkende industrie en staal voor offshore windturbines, het zijn zomaar een aantal voorbeelden waar de innovatiekracht van de Nederlandse maakindustrie uit blijkt. Deze innovatiedrang zorgt ervoor dat de Nederlandse maakindustrie een goede mondiale concurrentiepositie heeft en een zeer belangrijke rol speelt in de investeringen in R&D in Nederland.

Nederlandse maakindustrie moet investeringen in R&D op peil houden

De huidige concurrentiepositie moet volgens het rapport niet als gegeven worden beschouwd. De doelstellingen met betrekking tot innovatie en R&D-uitgaven moeten in de komende jaren op het gewenste percentage van het bbp blijven. Gebeurt dat niet dan zal er sprake kunnen zijn van de-industrialisatie met een negatief effect op de Nederlandse economie. Het valt op dat landen om ons heen meer gebruik maken van de mogelijkheden om te investeren die vanuit Brussel worden aangereikt. De maakindustrie in Nederland creƫert veel hoogwaardige banen en economische welvaart, maar ook de benodigde financiƫle slagkracht die nodig is om de grote uitdagingen aan te gaan. Volgens het rapport van TNO is het daarom van groot belang om te blijven investeren om ingrijpende (maatschappelijke) transities te kunnen realiseren.