Brancheorganisaties FME en Metaalunie roepen het kabinet op om meer te investeren in een circulaire maakindustrie. De organisaties constateren dat er veel gesproken wordt over de noodzakelijke transitie van een lineaire naar een circulaire economie, maar dat er weinig financiële middelen worden vrijgemaakt om hier daadwerkelijk inhoud aan te geven. De organisaties zeggen in hun verklaring dat ze achter de doelstellingen van een circulaire economie staan; het is goed voor het klimaat, werknemers, onderzoekers en bedrijven die in een circulaire economie willen werken. Tot op heden blijven de activiteiten van het kabinet echter beperkt tot verkenningen en rapporten, maar worden er geen structurele financiële middelen vrijgemaakt om concrete acties uit te voeren. 

Een circulaire maakindustrie bespaart 7,2 megaton CO2 uitstoot en verkleint grondstofafhankelijkheid

Een circulaire maakindustrie is van groot belang om milieudoelstellingen te realiseren, maar ook om Nederland minder afhankelijk te maken op het gebied van kritieke grondstoffen. We hebben gemerkt wat de afhankelijkheid van fossiele brand- en grondstoffen voor de maatschappij en de economie betekent. Om niet weer in een situatie terecht te komen waarbij Nederland afhankelijk wordt van grondstoffen uit niet West-Europese landen, is het noodzakelijk om in te zetten op een circulaire maakindustrie. Bovendien levert een circulaire maakindustrie jaarlijks 3,2 miljard euro aan extra toegevoegde waarde op voor de Nederlandse economie. 

De kosten gaan echter wel voor de baat uit bij het realiseren van een circulaire maakindustrie. Er is nog veel R&D en technologische innovatie nodig om een circulaire maakindustrie te realiseren. FME en Metaalunie roepen het kabinet daarom op om substantieel meer geld te reserveren voor de transitie. Op dit moment wordt hiervoor slecht 69 miljoen euro uitgetrokken, een bedrag dat in het niets valt vergeleken met de vele miljarden die zijn gereserveerd voor milieubeleid.