Koninklijke Metaalunie heeft onlangs de economische barometer over het eerste kwartaal van 2023 gepresenteerd. De barometer vertoont een dubbel beeld; de ondernemers in de metaal hebben te maken gehad met een afnemende orderpositie in zowel het binnen- als het buitenland. In het vierde kwartaal van 2022 was hier juist nog sprake van een sterk herstel. Desondanks zijn de ondernemers positief als ze kijken naar de verwachtingen voor het volgende kwartaal. Ze verwachten een verbetering voor zowel het bedrijfsresultaat als de binnenlandse en buitenlandse orderpositie. 

Positievere verwachtingen over de volle breedte voor het tweede kwartaal van 2023

De economische barometer van Metaalunie wordt gevoed door een zestal variabelen. Het betreffen de orderpositie in binnen- en buitenland, de ontwikkeling van de prijzen, de werkgelegenheid, de winstgevendheid en de investeringen in het machinepark. Het valt op dat voor de meeste van deze aspecten geldt dat de ondernemers minder positief waren in het eerste kwartaal, maar positief uitkijken naar de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2023. Uitzonderingen zijn de verwachtingen ten aanzien van het kunnen vervullen van openstaande vacatures en de mogelijkheid om de kosten voor de gestegen (inkoop)kosten door te kunnen berekenen. Ondernemers in de MKB-metaal verwachten nog geen driekwart van de openstaande vacatures in de komende in te kunnen vullen. Positief is de constatering dat ondernemers steeds minder aangeven moeite hebben om de hogere kosten door te kunnen berekenen. Vergeleken met het derde kwartaal van 2022 is dit met meer dan dat helft teruggelopen in het eerste kwartaal van 2023.