Het kabinet heeft 26 april jl. haar ambitieuze plannen in de ‘Voorjaarsbesluitvorming Klimaat’ geformuleerd. De plannen moeten ervoor zorgen dat Nederland haar bijdrage levert aan het beperken van de effecten van klimaatverandering in de wereld. Metaalunie geeft in reactie op deze plannen aan dat ze de plannen rechtvaardig en uitvoerbaar vindt, maar dat er ook zorgen zijn voor de ondernemers in de maakindustrie. De MKB-maakindustrie draagt al decennia haar steentje bij aan de reductie van emissies. Er is en wordt veel geïnvesteerd in energiebesparing, het duurzaam opwekken van energie en optimalisatie van productieprocessen. Daarnaast heeft circulair ondernemen veel aandacht waardoor het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt verminderd.

Rechtvaardige plannen maar ook zorgen

De plannen zijn volgens het kabinet rechtvaardig, uitvoerbaar en ambitieus. Metaalunie ziet in de plannen rechtvaardigheid maar heeft ook zorgen. Zo is de Metaalunie positief over het tornen aan de regressieve belastingheffing op energie voor kleinverbruikers. De ondernemersvereniging maakt zich echter zorgen over de verhoging van de belasting op aardgas, ook bij de afname van relatief kleine volumes. Door de congestie op het elektriciteitsnet is het voor ondernemers moeilijk om (verdere) stappen te zetten met elektrificatie. Metaalunie pleit ervoor om eerst de congestie op te lossen en pas dan de belastingen te verhogen.