Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd over het vertrouwen van ondernemers in de industrie over de maand april. Na een kleine opleving in de maand maart, vertoont de maand april weer een daling in het vertrouwen. Met een score van 3 is het vertrouwen vergeleken met de maand ervoor een vol punt gezakt, maar ligt het nog altijd boven het langjarige gemiddelde van 1,3. De daling werd veroorzaakt doordat ondernemers minder positief waren over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

Ondernemers in de metaal zijn positiever dan een maand eerder

Vergeleken met de maand maart zijn ondernemers in de metaal juist veel positiever in de maand april. Het vertrouwen steeg van 2,4 naar 5,8 hetgeen de één-na-grootste stijging werd gerealiseerd. De bezettingsgraad van machines en installaties in de industrie was aan het begin van het tweede kwartaal bijna onveranderd in vergelijking met het kwartaal ervoor. Een opvallende uitkomst uit de maandelijkse conjunctuurenquête waar ook vragen worden gesteld die geen invloed hebben op het producentenvertrouwen, is de verwachting dat steeds minder ondernemers denken dat de verkoopprijzen zullen stijgen. 17,7 procent van de producenten denkt dat de prijzen zullen stijgen, 6 procent denkt dat de prijzen zullen dalen. Het saldo komt hiermee uit op 11,7. In januari was dit saldo nog 45,6.