Uit cijfers van het CBS is duidelijk geworden dat ook in de derde maand van dit jaar de productie in de Nederlandse industrie is gedaald. De daling was zelfs groter dan in de twee maanden ervoor en kwam uit op 4 procent. In de helft van de bedrijfsklassen was echter nog sprake van groei maar door de sterke daling in de chemische industrie (-17,6 procent) viel de gemiddelde dagproductie voor de totale Nederlandse industrie negatief uit. Deze sector heeft nog steeds erg veel last van de hoge energieprijzen. 

Dagproductie metaalproducten daalt sterker dan gemiddeld

De bedrijfsklasse metaalproducten vertoonde in de maand maart een daling van de dagproductie van 6,6 procent waarmee de bedrijfsklasse een grotere daling noteerde dan het gemiddelde. Wanneer gekeken wordt naar de korte termijnontwikkeling van de dagproductie voor de gehele industrie dan is er sprake van een daling van 2 procent vergeleken met de maand ervoor. Uit de gegevens van het CBS blijkt verder dat de ondernemers in de industrie minder positief waren in april wanneer het gaat om de nabije toekomst. De orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid baren de ondernemers zorg. Positief is echter wel dat het vertrouwen van de Duitse ondernemers in de industrie in de maand april iets verder verbeterde.