De producenten in de Nederlandse industrie verwachten dit jaar zo’n 15 procent meer te investeren dan in 2022. Het betreft hierbij de investeringen in materiële vaste activa zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. Bijna 20 procent van de verwachte investeringen hebben betrekking op verduurzaming en energiebesparing. De noodzaak om bij te dragen aan een circulaire economie ligt hier zeker aan ten grondslag. De investeringen moeten bijdragen aan het circulair maken van de productie, hergebruik van afval- en grondstoffen, energiebesparing en vermindering van uitstoot.

Investeringsverwachtingen in de metaal liggen boven het gemiddelde

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat de verwachte investeringen in de metaalindustrie met 16,8 procent boven het gemiddelde voor de Nederlandse industrie. Alleen in de raffinaderijen en de chemische industrie liggen de investeringsverwachtingen hoger. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat het percentage gerealiseerde investeringen in de industrie in 2022 is gestegen ten opzichte van 2021. Het totaal percentage gerealiseerde investeringen in de industrie was vorig jaar 13 procent. De metaalindustrie bleef met 12 procent net onder het gemiddelde.