Koper wordt vaak gezien als barometer van de economie, reden waarom veel analisten met interesse de koersontwikkeling volgen. Wanneer naar de ontwikkeling van de koperprijs in de afgelopen weken wordt gekeken dan zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het niet goed gaat met de economie. Begin dit jaar lag de prijs nog ruim boven de $9.000 per ton, vorige week was de prijs echter al even gedaald naar minder dan $8.000 per ton. Het is een opmerkelijke daling aangezien analisten de laatste jaren juist hoog gespannen verwachtingen hadden met betrekking tot de prijsontwikkeling van koper. 

Daling koperprijs is niet structureel volgens analisten

De prijsdaling heeft veel te maken met de economische ontwikkelingen in China. Dit land is niet alleen zelf een grote producent van koper maar importeert ook veel koper. Door de tegenvallende binnenlandse vraag exporteert China meer koper dan normaal wat een negatief effect heeft op de koperprijs. Ook de vraag naar koper in Europa en de Verenigde Staten is als gevolg van een afgekoelde economie minder groot. Toch zijn er signalen dat de vraaguitval van korte duur is. De verwerkende industrie in China is in mei tegen de verwachting licht gestegen en ook voor de energietransitie is de behoefte aan koper groot en zal deze alleen nog maar groter worden.