Uit de TechBarometer van technisch opleider ROVC blijkt dat beslissers binnen technische bedrijven grote twijfels hebben over de realisatie van de ambitieuze energietransitie-doelstellingen. Meer dan de helft van de beslissers zegt zelfs dat het personeelstekort ervoor zorgt dat de transitie niet zal slagen voor de gestelde termijn. Het tekort aan geschoold personeel is nu al groot, de energietransitie zal alleen nog maar meer druk op de arbeidsmarkt leggen. 

Weinig vertrouwen in energietransitie maar wel een belangrijke ontwikkeling in de techniek

Uit het onderzoek is gebleken dat een vijfde van de beslissers de energietransitie niet alleen als probleem zien, maar ook als een belangrijke ontwikkeling van het vak. Om de transitiedoelstellingen te realiseren, moet er wel snel actie ondernomen worden om meer mensen in de techniek te krijgen. Beslissers vinden het jammer dat het STAP-budget afgeschaft is. Het was een belangrijk instrument om het ‘leven-lang-ontwikkelen’ principe mogelijk te maken, maar ook om zij-instromers in de techniek op te leiden. Met de omschakeling van een fossiele industrie naar een duurzame industrie komt er veel personeel vrij dat nu nog in steenkool-, olie- en gasprojecten werkzaam is. HR-managers zien kansen om deze groep werknemers via omscholing voor de technische bedrijven te werven. Hiermee kan weer een deel van de krapte op de arbeidsmarkt worden verzacht.