De industrie kampt met een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel waardoor er onconventionele maatregelen genomen moeten worden om dit probleem op te lossen. Belangenvereniging FME heeft daarom samen met andere organisaties en vakbonden een innovatief plan opgesteld, genaamd het Aanvalsplan Techniek, om dit tekort aan te pakken. Het plan omvat een investering van €50 miljoen per jaar gedurende 10 jaar. De overheid heeft beloofd om dit bedrag te verdubbelen, waardoor er in totaal €1 miljard beschikbaar komt voor de komende 10 jaar.

Verdubbelen van instroom en uitstroom minimaliseren als doel

Het Aanvalsplan Techniek richt zich op het verdubbelen van de instroom van technici en het minimaliseren van het vertrek uit de sector. Dit vereist de opzet van een nieuw arbeidsmarktsysteem, waarbij er heldere loopbaanpaden worden gecreëerd naar technische opleidingen en banen. Starters, nieuwkomers en ervaren werknemers krijgen een werk- en ontwikkelgarantie van tien jaar.

Daarnaast willen de partners in het plan structureel samenwerken met het beroepsonderwijs in regionale hubs. Deze hubs moeten dienen als centra waar mensen kunnen leren, werken en innoveren in de techniek. Momenteel is deze samenwerking nog beperkt en gefragmenteerd, vaak afhankelijk van subsidies. Bedrijven moeten echter inzien dat investeren in dergelijke samenwerkingen essentieel is. In de hubs wordt gestreefd naar de beste faciliteiten, met ervaren docenten die zowel in de praktijk werken als lesgeven, en moderne technieken en apparatuur.

Het plan benadrukt dat techniek aantrekkelijk is voor iedereen en dat dit beter gecommuniceerd moet worden. In de technische sector kan men een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het werk is uitdagend en goed betaald, en de sector biedt veel vaste banen.