Uit cijfers van het CBS is duidelijk geworden dat de productie in de Nederlandse industrie ruim 12 procent lager liggen dan een jaar eerder. Steeg de productie in 2022 nog met bijna 14 procent, april 2023 vertoonde de grootste daling sinds 2009. De daling was zichtbaar in bijna alle bedrijfstakken in de industrie. Alleen de bedrijfsklassen ‘Reparatie en installatie machines’ en ‘Transportmiddelen’ vertoonde een stijging. 

Bedrijfsklasse Metaalproducten daalt minder hard dan gemiddelde

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie per bedrijfsklasse dan valt de sterke daling (-26,1 procent) van de klasse Machine op. De klasse Metaalproducten laat een daling van 7 procent zien en behoort daarmee tot de klassen met een relatief kleine daling. Wanneer gekeken wordt naar de kortetermijnontwikkeling dan zien we een daling voor de totale Nederlandse industrie van 3 procent vergeleken met de maand maart. 

Het sentiment onder de Nederlandse ondernemers in de industrie is minder positief dan een maand eerder. De ondernemers maken zich zorgen over hun orderportefeuille hetgeen waarschijnlijk wordt gevoed door de ontwikkelingen op de Duitse markt. Ondanks een hogere dagproductie van de Duitse industrie in de maand april (+2,6 procent) hebben ook de Duitse ondernemers in de industrie een minder positief toekomstbeeld voor de korte termijn.