Het Chileense staatsmijnbedrijf Codelco, ’s werelds grootste koperproducent, ondervindt ernstige productieproblemen die de koperwinning sterk verminderen. Dit heeft gevolgen voor zowel Chili als de wereldwijde vergroening. Chili is de grootste exporteur van koper en is sterk afhankelijk van de inkomsten uit deze industrie. De daling van de koperproductie heeft ook invloed op de wereldmarkt, waar de kopervoorraden op het laagste niveau in achttien jaar zijn. Aangezien koper essentieel is voor de energietransitie en elektrificatie, is er een grotere behoefte aan dit materiaal. Codelco’s productie is in 25 jaar niet zo laag geweest.

Codelco investeert jaarlijks ongeveer $3,5 miljard in exploratie en zal dit bedrag de komende tien jaar moeten verhogen. Het bedrijf richt zich op de modernisering van bestaande mijnen en investeert in nieuwe technieken zoals block caving. 

Naast de uitdagingen op het gebied van productie kampt Codelco met de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de Chileense lithiumvoorraden, de grootste ter wereld. Dit kan afleiden van de koperwinning en de positie van Chili als grootste koperproducent in gevaar brengen. Het management van Codelco beweert echter dat er geen geld van andere activiteiten naar lithiumwinning wordt verplaatst en dat ze de middelen en expertise hebben om beide rollen te vervullen.

Om een tekort aan koper in de wereld te voorkomen, is het essentieel dat Codelco zijn productie weer op peil brengt. De vraag naar koper stijgt sneller dan het aanbod, waardoor er tegen het einde van dit decennium een tekort van 8 miljoen ton kan ontstaan. Het bedrijf streeft ernaar om tegen die tijd weer een productie van 1,7 miljoen ton te behalen.