De Eerste Kamer heeft de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) met een ruime meerderheid goedgekeurd, waardoor deze op 1 juli 2023 in werking zal treden. Het doel van deze wet is om het Nederlandse pensioenstelsel meer toekomstbestendig te maken. Het nieuwe stelsel moet jongeren meer uitzicht bieden op een goed aanvullend pensioen, gezien hun vaker wisselende baan en/of overgang tussen loondienst en zelfstandig ondernemerschap. Het streven is ook om gepensioneerden en andere deelnemers meer kans te geven op indexatie van hun aanvullend pensioen, vooral bij goede economische prestaties. Bovendien is het doel dat een groter deel van de beroepsbevolking een eigen aanvullend pensioen opbouwt.

Pensioenfonds Metaal & Techniek kiest voor sociale pensioenregeling

Nu de wetgeving is aangenomen, hebben pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd om hun pensioenregeling om te zetten naar een van de twee mogelijke varianten die binnen de nieuwe wetgeving mogelijk zijn. Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft besloten om per 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling, waarbij de sociale partners de voorkeur hebben uitgesproken voor de ‘Solidaire Pensioenregeling’. Hierin blijven elementen van solidariteit en risicodeling behouden, maar met de voordelen van de nieuwe wetgeving. Ze hebben ook gekozen voor het collectief ‘invaren’ van bestaande rechten in de nieuwe regeling om de eenduidigheid en overzichtelijkheid van pensioenrechten te bevorderen en administratieve lasten te verminderen.

De volgende stap is dat sociale partners invulling moeten geven aan de opdracht aan PMT met betrekking tot de inhoud en premie van de regeling, de solidariteitsreserve, compensatie en andere belangrijke punten zoals nabestaandenpensioen en excedentregeling. Na de zomer zal een onderhandelaarsakkoord worden voorgelegd aan de achterban. Het streven is om de nieuwe pensioenregeling bij voorkeur op 1 januari 2026 in te voeren. Leden worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de besprekingen en zullen uiteindelijk worden geïnformeerd over de definitieve afspraken.