Het CBS heeft de ontwikkelingen met betrekking tot de afzetprijzen in de Nederlandse industrie over de maand mei gepubliceerd. De gemiddelde afzetprijzen voor de gehele Nederlandse industrie daalden met bijna 5 procent. Deze daling kwam vooral door de sterke daling van de olieprijzen en daarmee de afzetprijzen voor de aardolie-industrie en de chemische industrie. Hier daalden de afzetprijzen met respectievelijk meer dan 30 procent en 15 procent. De gemiddelde afzetprijzen voor metaalproducten bleven in de maand met een kleine daling van 0,6 procent nagenoeg onveranderd.

Kleine daling afzetprijzen vergeleken met de maand april

Wanneer de afzetprijzen in de Nederlandse industrie worden afgezet tegen het niveau van een maand eerder dan is er sprake van een kleinere daling. Vergeleken met de maand april daalde de prijzen met 1,5 procent. De dalende trend die vanaf juli 2022 is ingezet, zet zich daarmee voort. De prijsdaling was het sterkst merkbaar op de buitenlandse markten, hier was een daling van 1,9 procent. De prijzen op de binnenlandse markt namen af met 1 procent. Het lijkt erop dat in veel marktsegmenten er meer balans in vraag en aanbod is waardoor extreme prijsstijgingen zoals we die hebben gezien in 2021 en 2022 niet meer aan de orde zijn. Vooral de daling van de olieprijzen heeft gezorgd voor rust.