Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot het vertrouwen van de Nederlandse ondernemers in de industrie. Voor de derde maand op rij is het vertrouwen verder gedaald. Met een waarde van 1,0 is het zelfs voor het eerst sinds februari 2021 gedaald onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (1,3). Oorzaak van de daling zijn de verwachtingen met betrekking tot de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille in de komende drie maanden. Hoewel het totale beeld negatiever uitvalt, is het opvallend dat het aantal ondernemers dat hun orderpositie groot vindt hoger ligt dan het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt gelet op de tijd van het jaar. Dezelfde situatie doet zich ook voor bij de verwachtingen met betrekking tot de productie. Ook hier zijn er meer ondernemers die positief zijn dan negatief. 

Vertrouwen in de basismetaal en metaalproducten krijgt een knauw

Wanneer wordt ingezoomd naar de verwachtingen per branche dan valt op dat de ondernemers in de basismetaal en metaalproducten een stap terugzetten. Was er in mei nog sprake van een positieve score van 0,6, de maand juni laat een negatieve score van -2,6 zien. 

Over het totaal genomen nam de productie in de Nederlandse industrie in april 2023 met iets meer dan 12 procent af. Die ontwikkeling is in lijn met de eerste drie maanden van dit jaar. Het CBS constateert ook dat het vertrouwen in Duitsland, de belangrijkste handelspartner voor de Nederlandse industrie, is afgenomen in juni. De gemiddelde dagproductie in Duitsland lag in april echter wel 2,6 procent hoger dan een jaar eerder.