De toenemende automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat steeds meer werk wordt overgenomen door machines, vooral in lagelonenlanden die een schaalsprong maken. Dit maakt de productie in Nederland relatief duur. Nederlandse technologische instituten zijn goed in het ontwikkelen en innoveren van nieuwe concepten, maar raken het contact met de uiteindelijke producten en productiemethoden kwijt doordat de productie steeds meer in het buitenland plaatsvindt. Hierdoor worden de kansen en opbrengsten van deze technologieën niet benut in eigen land. Metaalunie zie dit als een ongewenste situatie en spoort de overheid daarom aan om meer financiële ruimte te creëen voor productie-innovatie. 

Uitblijven aparte stimuleringsregeling voor productie-innovatie is gemiste kans

In november 2020 heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om procesinnovatie, met name voor het mkb in de maakindustrie, te stimuleren. Technopolis heeft verschillende opties geschetst om procesinnovatie te bevorderen, maar het kabinet concludeert dat er geen aparte stimuleringsregeling nodig is. Koninklijke Metaalunie ziet dit als een gemiste kans en is van mening dat de focus op innovatie voor het mkb in het innovatiebeleid de laatste jaren ontbrak.

Technopolis biedt wel ruimte voor het ontwikkelen van een aparte stimuleringsregeling, waarbij er twee opties worden gegeven: vanuit marktfalen of vanuit specifieke beleidsdoelen zoals circulariteit en energietransitie. Metaalunie is positief over deze mogelijkheden en wil graag meedenken over de invulling van een dergelijke regeling.

Berenschot heeft in opdracht van Metaalunie een analyse uitgevoerd naar bestaande regelingen om te onderzoeken of aanpassingen kunnen worden gedaan voor de stimulering van productie-innovatie. De conclusie is dat de huidige MIT-regeling kan worden aangepast om geschikt te worden voor mkb-ondernemers die willen innoveren op het gebied van productie. Daarnaast wordt voorgesteld dat non-profit organisaties subsidie kunnen aanvragen voor een gericht stimuleringsprogramma. Een aangepaste regeling zou onder andere vouchers voor technologieaanschaf, kosteloos advies en coaching, en ondersteuning bij leningsaanvragen kunnen omvatten.

Deze aanpassingen en vernieuwingen in bestaande regelingen kunnen bijdragen aan de stimulering van productie-innovatie en het versterken van de maakindustrie in Nederland.