Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand juni gepresenteerd. Voor de derde maand op rij is er sprake van een daling. Over de gehele industrie genomen zijn de afzetprijzen met 7 procent gedaald. De daling is voor een belangrijk deel te wijten aan de sterk gedaalde prijzen van ruwe olie waardoor de afzetprijzen in de zwaarwegende chemische en aardolie-industrie sterk daalde. De prijzen voor ruwe olie daalden met bijna 36 procent vergeleken met de maand juni in 2022. 

Afzetprijzen voor metaalproducten vertonen kleine daling

Ook in de bedrijfsklasse metaalproducten was er sprake van een daling. Met een daling van 1,8 procent bleef deze echter beperkt. Wanneer we kijken naar de afzetprijsontwikkeling op korte termijn is er ook een daling te constateren, maar met een daling van 0,3 procent ten opzichte van de maand mei is deze echter beperkt. De daling werd veroorzaakt door een daling van de afzetprijzen op de binnenlandse markt met 1 procent. De afzetprijzen voor de buitenlandse markt stegen gering met 0,2 procent.