FME, de brancheorganisatie voor de technologische industrie, bekritiseert het recente besluit van het Nederlandse kabinet om de Europese Indirecte Kosten Compensatie (IKC)-regeling af te schaffen, terwijl het gelijktijdig het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie presenteert. De IKC-regeling zorgde ervoor dat fossiele energieverbruikers een bijdrage leverden aan de verduurzaming door elektrificatie. Hiermee konden bedrijven jaarlijks € 167 miljoen ontvangen om hun processen te verduurzamen. Door de afschaffing van de IKC-regeling en de aanwezigheid van de CO2-heffing via het Europese ETS-systeem, betalen bedrijven nu weliswaar CO2-heffing, maar missen ze de steun voor elektrificatie. FME waarschuwt dat dit beleidsbesluit het investeringsklimaat voor de Nederlandse industrie zal verslechteren en dat Nederland hierdoor achterop zal raken in vergelijking met andere Europese landen die hun IKC-regeling juist uitbreiden om hun industrie te ondersteunen.

Nederlandse industrie loopt 835 miljoen mis terwijl andere landen profiteren

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onderzoek laten uitvoeren naar de doelmatigheid van de IKC-regeling. Hoewel het onderzoek voorzichtig concludeerde dat de regeling waarschijnlijk doeltreffend en doelmatig was, heeft minister Micky Adriaansens toch besloten de regeling stop te zetten. FME bekritiseert dit besluit en benadrukt dat Nederland nu €835 miljoen aan mogelijke steun voor de industrie onbenut laat, terwijl andere landen zoals België, Duitsland en Frankrijk hun regelingen zelfs verbeteren.

De IKC-regeling werd gefinancierd uit de opbrengst van de CO2-heffing van het ETS-systeem, dat in 2023 naar schatting € 1,4 miljard zou opbrengen. Door de hoge prijs van CO2-rechten kon het kabinet gemakkelijk de kosten van de IKC-regeling dekken. De regeling was bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen van hun energie-intensieve processen, bijvoorbeeld door middel van elektrificatie.

FME steunt de conclusies van het rapport en dringt er bij het kabinet op aan om extra aandacht te besteden aan de problemen van Cluster 6-bedrijven uit het mkb. Deze bedrijven bevinden zich vaak ver weg van de hoofdenergie-infrastructuur en hebben steun nodig om tijdig over te schakelen op duurzame energie. Elektrificatie wordt gezien als een cruciale factor voor de verduurzaming van de industrie en het mkb. FME benadrukt dat de congestieproblematiek steeds nijpender wordt voor bedrijven en extra kosten met zich meebrengt, vooral wanneer de energiebelasting op gas stijgt. Daarom blijft FME het kabinet oproepen om steun te bieden aan zowel het mkb als de industrie bij hun verduurzamingsinspanningen.