Het CBS heeft de cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de industrie over de maand juni. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 was er sprake van een daling van 7,7 procent. Hoewel de daling voor de zesde maand op rij lager uitvalt vergeleken met een jaar eerder, is de daling minder groot dan de maand ervoor (-9,9 procent). Er was sprake van een daling in bijna alle bedrijfsklassen waaronder ook de bedrijfsklasse metaalproducten. De daling in deze klasse bleef echter beperkt tot 2,2 procent.

Kortetermijnontwikkeling dagproductie industrie valt positief uit

Wanneer gekeken wordt naar de kortetermijnontwikkeling van de dagproductie in de industrie dan is er sprake van een groei. Vergeleken met de maand mei steeg de index van 111,8 in mei naar 112,6 in juni. De maand mei vertoonde voor het eerst sinds maanden een positieve ontwikkeling van de kortetermijnontwikkeling van de dagproductie. Of de opgaande lijn van de maanden mei en juni ook in juli wordt voortgezet is echter nog te bezien. De Nederlandse producenten in de industrie keken in de maand juli minder positief naar de toekomst en ook de producenten in de, voor Nederland belangrijke, Duitse industrie waren minder positief.