Het CBS heeft de gegevens met betrekking tot het ondernemersvertrouwen over het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 is er sprake van een daling van -8,3. Wanneer het ondernemersvertrouwen wordt vergeleken met het eerste kwartaal is dit nauwelijks gewijzigd (-8,1 versus -8,3). Het ondernemersvertrouwen is in bijna alle bedrijfstakken gedaald. Het vertrouwen in de bedrijfstak ‘Industrie’ daalde ook in het tweede kwartaal maar was met -7,3 wel iets minder negatief dat het gemiddelde ondernemersvertrouwen.

Ondernemers zijn negatief over verwachte inkooporders en investeringen

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat de verwachtingen van ondernemers met betrekking tot de hoeveelheid inkooporders en investeringen zijn afgenomen. In bijna alle bedrijfstakken is er sprake van daling van de verwachte inkooporders, waarbij de verwachtingen in de industrie zijn omgeslagen van een positieve score van 6,7 naar een negatieve score van -1,7 in juli 2023. Ook als het gaat om de verwachte investeringen door ondernemers in de industrie zien we een daling van de verwachtingen. De score was op het meetmoment in 2022 nog 11,4, de score in het tweede kwartaal in 2023 kwam uit op 1,7.