De Metaalunie Economische Barometer toont aan dat de bedrijvigheid in de MKB-maakindustrie de laatste kwartalen geleidelijk is afgenomen. De buitenlandse orderwaardering is in het tweede kwartaal sterk gedaald, zowel voor gerealiseerde als verwachte export. Dit heeft geleid tot afnemende orderpositiewaardering en bedrijfsresultaten gedurende de recente kwartalen.

De metaalwarensector, die doorgaans veel exporteert, meldt een uitdagend kwartaal, terwijl onderhoudsbedrijven grotendeels positief zijn. Ondanks dalende bedrijvigheid blijft de vraag naar personeel in de MKB-maakindustrie hoog. Voor 2024 is er een balans tussen ondernemers met een optimistische en pessimistische blik.

De binnenlandse orderpositie is licht gestegen in het tweede kwartaal, met een netto groei van 4 procent tegen een kleine krimp van 3 procent in het eerste kwartaal. Echter, de waardering van de binnenlandse orderpositie is sterk afgenomen. Slecht 8 procent van de ondernemingen geeft aan tevreden te zijn. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn ook somber: 4 procent van de ondernemingen verwacht een minder goede binnenlandse orderpositie. De gemiddelde orderportefeuille steeg licht naar 12,7 weken.

De buitenlandse orderpositie daalde verder in het tweede kwartaal. Exporterende bedrijven meldden een toename van 14 procent van de orderpositie, terwijl 34% een afname meldde. Hiermee verschuift de positieve waardering naar negatief, met 20% tevredenheid en 34% ontevredenheid. De vooruitzichten voor derde kwartaal zijn somberder, met verwachte netto daling van 15% procent.

Uit de barometer blijkt ook dat bedrijven hun verkoopprijzen minder vaak hebben verhoogd. Vorig jaar verhoogde nog 73 procent van de ondernemingen hun prijzen terwijl in het afgelopen kwartaal slechts bij 21 procent van de ondernemingen hun prijzen verhoogden. 85 procent van de ondernemingen kon een (belangrijk) deel van kostenstijging doorberekenen.

De personeelsvraag blijft hoog; meer dan helft van de ondernemingen geeft aan vacatures te hebben. Dit komt neer op gemiddeld 5,6 procent van het personeelsbestand. De sector verwacht 76 procent van de vacatures in het komende halfjaar in te vullen.

Wanneer gekeken wordt naar de financiele situatie van de ondernemingen in de MKB-maakindustrie dan blijkt dat de meeste bedrijven winstgevend blijven (70 procent), slechts 5 procent rapporteert verlies. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat dan zien we dat het bij 24 procent van de ondernemingen is toegenomen en bij 20 procent afgenomen.