Het CBS heeft de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand juli gepresenteerd. Voor de vierde maand op rij was er sprake van een daling en kwam de gemiddelde afzetprijzen 7,7 procent lager uit. Belangrijkste oorzaak van de daling waren de sterk gedaalde prijzen voor ruw aardolie. Vergeleken met een jaar eerder daalde de prijs voor ruwe aardolie met 29 procent vergeleken met een jaar eerder. Wanneer we kijken naar de prijsontwikkeling in de bedrijfsklasse Metaalproducten dan zien we dat ook hier de gemiddelde afzetprijzen zijn gedaald. Met een daling van 3 procent bleef deze echter beperkt ten opzichte van het gemiddelde in de Nederlandse industrie.

Afzetprijzen dalen ook vergeleken met juni 2023

Om een indruk te krijgen van de korte termijn prijsontwikkeling is het interessant om de prijsontwikkeling in juli te vergelijken met de maand ervoor. Ook in dat geval is sprake van een daling van de gemiddelde afzetprijzen. De afzetprijzen op de buitenlandse markten daalden met 0,1 procent, de binnenlandse prijzen namen af met 0,8 procent hetgeen resulteert in een gemiddelde van 0,4 procent.