Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Koninklijke Metaalunie heeft een manifest opgesteld om concrete oplossingen aan te dragen voor politiek Den Haag gericht op het bevorderen van brede welvaart, het creëren van toekomstige banen, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van duurzame maatschappelijke veranderingen. Het hoofddoel van Metaalunie is het behoud en versterken van de sterke economische eigenschappen van Nederland, met de nadruk op “Gemaakt in Nederland!”

Het manifest benadrukt het belang van de MKB-maakindustrie, die een grote diversiteit aan producten produceert, variërend van hekken en trappen tot innovatieve machines en apparaten. Deze bedrijven spelen een cruciale rol bij het succesvol aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen en zijn essentieel voor de welvaart en economie van Nederland. Bovendien dragen ze bij aan werkgelegenheid en bieden ze kansen aan nieuw talent uit diverse sectoren van de samenleving.

De rol van MKB-maakbedrijven beperkt zich niet tot de economie; ze zijn ook actief in lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld door het sponsoren en ondersteunen van plaatselijke verenigingen. Bovendien zijn deze bedrijven van strategisch belang voor Nederland, omdat ze producten in eigen land ontwerpen en produceren, waardoor de afhankelijkheid van niet-Europese landen wordt verminderd, wat cruciaal is in tijden van geopolitieke onrust.

Het manifest van Koninklijke Metaalunie roept op tot investeringen in een gunstig ondernemersklimaat voor het MKB, het stimuleren van slimme productiemethoden, het bevorderen van onderwijs voor vakmensen en het erkennen van MKB-maakbedrijven als oplossingsaanbieders voor klimaat- en energievraagstukken. Voorzitter Mark Helder staat open voor gesprekken met belanghebbenden om deze doelstellingen te verwezenlijken.