De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie vertoonde in augustus een zeer lichte stijging van 45,3 in juli naar 45,9 in augustus. De productieomvang daalde, zij het in de kleinste mate in zes maanden, omdat bedrijven hun productie aanpasten aan het afnemende aantal nieuwe orders. Deze krimp was echter beperkt en het kleinst in deze periode.

De vraag naar Nederlandse goederen bleef kleiner dan voorgaande maanden, wat resulteerde in een daling gedurende dertien opeenvolgende maanden. Hoewel deze daling aanzienlijk was, was het de kleinste in vier maanden. Bedrijven wezen op slechte weersomstandigheden en prijsfactoren als oorzaken voor de verminderde vraag. Daarnaast was er ook sprake van een zwakke vraag van belangrijke Europese handelspartners.

Vanwege de zwakke vraag en verminderde productievereisten verminderden bedrijven hun inkoopactiviteiten fors. Ze probeerden hun voorraden aan te passen aan de huidige vraagtrends, wat resulteerde in de grootste daling van materiaalvoorraden sinds november 2011. De voorraad gereed product bleef over het algemeen stabiel.

De prestatie van leveranciers verbeterde gedurende de achtste maand op rij vanwege de verminderde vraag. Inkoopprijzen daalden voor de zesde achtereenvolgende maand, voornamelijk vanwege lagere grondstof- en energiekosten, wat de operationele kosten drukte.

Daarentegen stegen de verkoopprijzen in augustus voor het eerst in vier maanden, zij het in beperkte mate. Sommige bedrijven voerden prijsverhogingen door om eerdere kostenstijgingen door te berekenen aan hun klanten.

Ondanks deze uitdagingen bleven producenten over het algemeen positief over toekomstige productie, hoewel het bedrijfsvertrouwen op het laagste niveau was in tien maanden. Er wordt verwacht dat veel fabrikanten hun verkoopprijzen geleidelijk zullen verlagen om de verkoop te stimuleren, gezien de stijgende kosten voor vaste lasten, lonen en rente, evenals aanhoudende energiekosten. Bedrijven met grote orderportefeuilles hebben wel ruimte voor proces- en productinnovatie, wat een lichtpuntje kan zijn in deze uitdagende tijden voor de Nederlandse industrie.