Het Staaljournaal constateert in haar meest recent uitgave dat de ontwikkeling van staalprijzen momenteel volatiel en onvoorspelbaar is. Een stijgende rente heeft geleid tot terughoudendheid bij investeringen, wat resulteert in een afnemende vraag naar grondstoffen zoals staal. Hoewel de productie- en verkoopcijfers in de auto-industrie positief zijn, komt dit deels door een inhaalslag na verbeteringen in de halfgeleiderlevering. De hogere rente maakt leningen duurder, waardoor consumenten terughoudender zijn bij het kopen van auto’s.

Verder heeft de auto-industrie te maken met verstoringen in de toeleveringsketen, zoals overstromingen in Slovenië die de productie van auto-onderdelen hebben beïnvloed. Ook de bouw- en constructiesectoren ondervinden tegenvallende ontwikkelingen, wat heeft geleid tot afwachtend gedrag bij aankopen van nieuw materiaal.

Het economische klimaat in Europa is somber, met de Europese Commissie die de groeiverwachtingen naar beneden heeft bijgesteld, zelfs voor Nederland. De dreiging van goedkoop geïmporteerd staal is ook aanwezig, hoewel dit meestal van lagere kwaliteit is, kan het de Europese markt beïnvloeden. Importquota’s zijn bijna vol, en grote hoeveelheden wachten nog om te worden ingeklaard, wat de markt verder kan verzadigen.

Bovendien is de Chinese economie nog steeds niet hersteld, wat resulteert in goedkoop staal dat de Aziatische markt overspoelt. Andere Aziatische landen, zoals Japan, Korea en Vietnam, zijn actiever op exportmarkten, wat wijst op verminderde afzetmogelijkheden in hun eigen regio en in China.

Vietnam, dat sterk afhankelijk is van China als afzetmarkt voor staal, heeft een scherpe daling in staalprijzen gezien. De verminderde export naar China heeft de Vietnamese staalproductie en consumptie sterk verminderd.

Samengevoegd wijzen deze factoren op een blijvende druk van goedkoop geïmporteerd staal op de Europese markt, wat zorgt voor uitdagingen voor Europese staalproducenten. Hierdoor wordt geen spectaculaire prijsstijging verwacht, en stabilisatie lijkt op korte termijn het meest waarschijnlijk.