Tijdens Prinsjesdag 2023 heeft het demissionaire kabinet haar begroting voor 2024 gepresenteerd. Deze dag staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november 2023 zullen plaatsvinden. De Koninklijke Metaalunie benadrukt, net als het kabinet, dat Nederland momenteel te maken heeft met zowel maatschappelijke als economische uitdagingen en dat het van cruciaal belang is om te investeren in het behoud en de versterking van de sterke economische positie van het land.

Mark Helder, de voorzitter van de Metaalunie, benadrukt dat MKB-maakbedrijven een essentiële rol spelen in het aanpakken van toekomstige uitdagingen. Het mkb vormt de ruggengraat van Nederland, en investeren in een gunstig ondernemersklimaat is van groot belang. De financiële middelen voor de huidige maatschappelijke opgaven, zoals armoedebestrijding en bouwprojecten, worden in belangrijke mate gegenereerd door het verdienvermogen van MKB-maakbedrijven. 

Helder wijst erop dat MKB-maakbedrijven ook oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken, waaronder klimaatverandering. Ze spelen een sleutelrol in het oplossen van deze uitdagingen en dragen bij aan de welvaart, economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Daarnaast benadrukt hij het belang van lokale betrokkenheid en de rol van deze bedrijven bij het verminderen van de afhankelijkheid van niet-Europese landen.

De Metaalunie roept de politiek op om te investeren in de MKB-maakindustrie en doet enkele specifieke aanbevelingen, waaronder het behouden van een gunstig ondernemersklimaat, het stimuleren van innovatie en arbeidsproductiviteit, en het zorgen voor voldoende goed opgeleide vakmensen. MKB-maakbedrijven worden gezien als cruciale spelers in het aanpakken van klimaat- en energievraagstukken.