Bewoners van de IJmond lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen als gevolg van de uitstoot van Tata Steel, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek heeft aangetoond dat de grootste gezondheidswinst kan worden behaald door de hinder van en blootstelling aan de uitstoot van Tata Steel te verminderen.

Het RIVM heeft een uitgebreide analyse uitgevoerd, waarbij gekeken is naar de volledige keten van uitstoot naar gezondheid voor verschillende schadelijke stoffen. Hierbij zijn diverse disciplines en technieken gecombineerd om de risico’s van blootstelling aan de uitstoot van Tata Steel te berekenen.

De resultaten van het onderzoek variëren per woongebied, waarbij Wijk aan Zee als het meest getroffen gebied naar voren komt. Tot 80 procent van de inwoners van Wijk aan Zee ervaart hinder door stof, geur en geluid, wat kan leiden tot klachten zoals misselijkheid, stress en hart- en vaatziekten. Het RIVM heeft berekend dat de levensverwachting van mensen in Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maanden korter is als gevolg van blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide. Bovendien vergroot fijnstof de kans op longkanker, terwijl stikstofdioxide de kans op astma bij kinderen onder de 18 jaar vergroot.

Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op hinder door stof, stank en geluid, en heeft ook de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en lood van Tata Steel Nederland onderzocht, omdat deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en er voldoende wetenschappelijke informatie over beschikbaar is.

Om de gezondheid van omwonenden te verbeteren, beveelt het RIVM aan om de hinder en blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide te verminderen. Ook het verminderen van de uitstoot van PAK en lood kan gezondheidswinst opleveren, maar dit vereist ook daadwerkelijke vermindering van blootstelling aan deze stoffen. Daarnaast benadrukt het RIVM het belang van meer kennis over de effecten van de stapeling van verschillende schadelijke stoffen en de impact van hinder op de gezondheid, om beter te begrijpen hoe deze factoren samen de gezondheid van de omwonenden beïnvloeden.