Met de Tweede Kamer verkiezingen in het vooruitzicht heeft Koninklijke Metaalunie een eigen verkiezingscampagne gelanceerd die zich richt op de politieke partijen. Onder het thema ‘Kies voor gemaakt in Nederland’ wil de brancheorganisatie de rol en importantie van de MKB-maakindustrie onder de aandacht brengen. De MKB-maakindustrie is een onmisbare pijler voor de welvaart, economische stabiliteit en bestaanszekerheid in Nederland. De campagne richt zich onder meer op de wens voor meer duidelijkheid ten aanzien van innovatiestimulering, verduurzaming, het ondernemersklimaat in Nederland en de prangende situatie ten aanzien van de noodzakelijke instroom van vakmensen.

Volgens Metaalunie voorzitter Mark Helder is de boodschap aan de politiek duidelijk; een gezonde MKB-maakindustrie zorgt voor duurzame welvaart, banen, innovaties en maatschappelijke transities. Het is daarom van uitermate groot belang dat politiek zorgt voor een gunstig ondernemersklimaat, het verminderen van de regeldruk en innovatie en arbeidsproductiviteit stimuleert. Daarnaast is het van groot belang dat er een oplossing komt voor het tekort van vakmensen. De campagne ‘Kies voor gemaakt in Nederland’ is een oproep aan de politiek, maar ook aan ondernemers om gezamenlijk te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat waardoor de toegevoegde waarde van de MKB-bedrijven ook in de toekomst gewaarborgd is.

Lees hier alles over de verkiezingsinzet van Metaalunie.