De afzetprijzen in de Nederlandse industrie zijn ook in de maand oktober afgenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het is de zevende maand op rij dat de prijzen dalen. Belangrijkste oorzaak van de daling is de nog steeds dalende prijs van olie. De impact hiervan op de afzetprijzen is zeer sterk en met een prijsdaling van ongeveer 12 procent vergeleken met een jaar eerder, is de daling van de afzetprijzen met ruim 5 procent geen wonder. Wel was de daling in oktober groter dan in september. 

Daling afzetprijzen in de bedrijfsklasse metaalproducten minder groot

De daling met 2,2 procent in de bedrijfsklasse metaalproducten valt vergeleken met de daling in de totale industrie nog mee. Toch is ook hier de impact van de olieprijzen merkbaar. Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de afzetprijzen op korte termijn dan is er sprake van een kleine prijsdaling van 1,1 procent vergeleken met de maand september. De prijzen op de buitenlandse markt daalden daarbij het snelst.