Het CBS heeft de bekend gemaakt dat de producenten in de Nederlandse industrie minder negatief zijn over de economische ontwikkelingen op korte termijn. Het vertrouwen groeide van -1,8 in oktober naar -0,5 in november. De ondernemers waren vooral positief over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product in de komende drie maanden. Met de stijging naar -0,5 ligt het producentenvertrouwen weer bijna op het langjarige gemiddelde van 1,0. 

Vertrouwen in de branche ‘basismetaal en metaalproducten’ neemt toe

Het vertrouwen in de branche ‘basismetaal en metaalproducten’ nam af van -6,6 naar -4,5. Daarmee liep de branche in de pas met de positieve ontwikkelingen voor de gehele industrie. Hoewel het vertrouwen in het algemeen verbeterde zijn de deelindicatoren ‘verwachte bedrijvigheid’ en ‘oordeel voorraden gereed product’ nog negatief. Beide deelindicatoren waren echter veel minder negatief dan in de maand oktober. Voor het eerst in drie jaar voorzagen minder producenten dat de personeelssterkte zal toenemen dan producenten die de personeelssterkte zal afnemen.