Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie over oktober gepubliceerd. Ook de maand oktober laat weer een scherpe daling zien ten opzichte van de ontwikkelingen een jaar geleden. Het gemiddelde kwam meer dan 11 procent lager uit dan in oktober 2022. Hiermee is in 2023 alleen maar sprake geweest van een daling van de gemiddelde dagproductie ten opzichte van 2022. Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen op de korte termijn dan zien we in oktober een kleine daling van 0,6 procent ten opzichte van september 2023. 

Daling gemiddelde dagproductie metaalproductenbranche blijft beperkt

De ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie in de metaalproductenbranche is minder dramatisch dan het gemiddelde. Met een daling van 2,4 procent doet de branche het veel beter. 

Opvallend is de constatering dat de ondernemers in de industrie, ondanks de negatieve ontwikkelingen in de gemiddelde dagproductie, nog steeds positief naar de nabije toekomst kijken. Ze zijn in november positiever over de ontwikkelingen in de komende drie maanden als het gaat om de verwachte bedrijvigheid en de voorraad gereed product.