In een gezamenlijke inspanning tussen FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken werd het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ uitgevoerd, met als doel inzicht te verschaffen in de financiële waarde van hergebruik ten opzichte van recycling. Uit de resultaten van 75 cases blijkt niet alleen dat hergebruik aanzienlijk meer milieuwinst oplevert, maar ook dat het financieel voordeliger is. Dit onderzoek, uitgevoerd door Alba Concepts, vult een leemte in de markt door een methode te bieden om de financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen vast te stellen.

Terwijl er al veel methoden bestaan die de milieuvoordelen van hergebruik aantonen, ontbrak tot voor kort een sluitende businesscase voor bedrijven. Het vinden van financiers en het overtuigen van investeerders voor circulaire projecten blijft een uitdaging. Het onafhankelijke rekenmodel, dat medio 2022 werd gelanceerd, biedt een oplossing door bedrijven te voorzien van een overtuigende basis voor hun circulaire businesscase.

Meer dan 75 producten zijn onder de loep genomen, waarbij de eindelevensduurscenario’s ‘hergebruik’ en ‘recycling’ zijn doorgerekend. Het eindrapport licht de berekeningen toe voor 15 van deze producten, waaruit duidelijk blijkt dat hergebruik aanzienlijk meer financiële waarde vertegenwoordigt dan recycling. De hergebruikwaarde varieert tussen de 20% en 70% van de initiële materiële aanschafkosten, terwijl de recyclingwaarde beperkt blijft tot 0% – 15%.

De volgende stap is het aanbieden van deze methodiek aan de Nederlandse Vereniging van Banken, met als doel banken te ondersteunen bij het verkrijgen van beter inzicht in de berekening van financiële restwaardes. Door deze methodiek te omarmen, kunnen banken actief bijdragen aan de bevordering van een circulaire economie. Het rapport is niet alleen een eye-opener voor bedrijven, maar ook een cruciaal instrument om de weg te banen naar een duurzamere toekomst voor ondermeer de metaalbranche waarin hergebruik de norm is en financiële winst hand in hand gaat met milieubewustzijn.

Het rapport is hier te downloaden