De onderhandelingen tussen werkgeversorganisatie VNO/NCW en de vakbonden over het verlengen en uitbreiden van de Regeling Vervroegd Uittreden zijn vastgelopen. De regeling die het mogelijk maakt om eerder te stoppen met zwaar werk loopt eind 2025 af en voor de mensen die ‘versleten’ zijn door zwaar werk is het van belang dat er goede afspraken komen voor de periode na 2025. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de werkenden van 45 jaar en ouder met een zwaar lichamelijk beroep niet verwachten dat ze het werk tot hun AOW-leeftijd kunnen volhouden. Een goede regeling is daarom van groot belang, aldus de vakbonden.

Ook individuele werkgevers zijn het met de vakbonden eens dat na 2025 het zware werk niet ineens zal verdwijnen, ondanks de inspanningen om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Eerder stoppen met werk zal daarom voor medewerkers met beroepen met de zwaarste lichamelijke belasting de enige optie zijn. De gespreken tussen de vakbonden en de werkgevers in de Stichting van de Arbeid hebben echter nog niet geresulteerd in de gewenste verlenging en verbetering van de afspraken. De vakbonden gaan daarom ruggespraak houden met de leden om te zien op wat voor manier er actie gevoerd gaat worden om de eisen kracht bij te zetten.