In het laatste kwartaal van 2023 hebben metaalbedrijven in Nederland die producten van staal of aluminium van buiten de EU hebben geïmporteerd, een nieuwe verplichting gekregen in de vorm van rapportage onder het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Deze bedrijven moeten voor 31 januari 2024 rapporteren over de hoeveelheid CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van deze goederen buiten de EU.

CBAM is een prijscorrectie die wordt toegepast bij de import in de EU van goederen, waaronder staal en aluminium. Deze correctie is gebaseerd op de CO2-uitstoot in het productieproces buiten de EU. Het doel is om producenten binnen de EU, die verantwoordelijk zijn voor hun CO2-uitstoot, niet langer een concurrentienadeel te laten ondervinden door import uit landen met lagere klimaatnormen.

De algemene aanpak voor geïmporteerde CBAM-goederen vereist dat aangevers rapporteren op basis van de werkelijke geïntegreerde emissies. Aangezien veel buitenlandse leveranciers nog geen gegevens over vrijgekomen emissies kunnen verstrekken, is tijdens de overgangsperiode het werken met standaardwaarden toegestaan.

In de eerste drie kwartaalrapporten (Q4 van 2023 en Q1&2 van 2024) kunnen aangevers alle geïntegreerde emissies rapporteren op basis van standaardwaarden. Vanaf Q3 van 2024 tot eind 2025 mogen declaranten nog steeds emissies rapporteren op basis van schattingen, maar alleen voor complexe goederen en met een limiet van 20% van de totale geïntegreerde emissies. Het gebruik van standaardwaarden zou in deze periode als ‘schatting’ worden beschouwd.

Vanaf 2026 geldt een andere reeks standaardwaarden, vastgesteld op de gemiddelde emissie-intensiteit van elk exporterend land, vermeerderd met een proportioneel ontworpen verhoging. Deze standaardwaarden zullen worden vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling waarvan de aanneming is gepland voor 2025.