Het Staaljournaal van januari maakt melding van een stijging van 1,5 procent van de staalproductie in de periode januari – november 2023 in China waarmee het land opnieuw de grootste staalproducent ter wereld is. De Chinese staalexport is ook met ruim 36% gestegen, maar wordt in 2024 naar verwachting minder sterk. Dit komt onder andere door de invoering van nieuwe importtarieven, toenemende concurrentie uit Zuidoost-Azië en India, en geopolitieke spanningen met betrekking tot de Gazastrook.

De vraag naar staal in Europa is op dit moment nog altijd zwak. Toch zijn Europese staalproducenten erin geslaagd om de prijzen verder te verhogen. Veel materiaal heeft een basisprijs van € 730 – € 775 per ton, maar staalproducenten mikken zelfs op € 800 en in sommige gevallen zelfs nog hoger. De vraag van afnemers is echter afwachtend en ze kopen alleen het hoognodige materiaal in.

Met de start van het nieuwe jaar zijn veel Europese hoogovens weer operationeel of op het punt van heropening. Dit zou kunnen leiden tot een daling van de staalprijzen, maar er zijn ook factoren die een stabilisatie of zelfs een lichte prijsstijging in de komende periode realistisch maken. Zo nadert de staalmarkt het conjuncturele hoogseizoen waarin de vraag naar staal traditiegetrouw zal stijgen. Bovendien wordt import minder interessant en onzeker door CBAM en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten.

De productiekosten zijn in de afgelopen periode aanzienlijk gestegen, deels als gevolg van toenemende kosten en prijzen voor schroot, ijzererts en energie. Hierdoor spannen staalfabrieken zich extra in om de prijzen zo hoog mogelijk te houden.