De voorzitters van de vier transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie hebben in een brief aan informateur Ronald Plasterk meer aandacht te geven aan de circulaire economie in het regeerakkoord. Ze benadrukken de noodzaak om de circulaire beleidsdoelen te versnellen en vragen om een het beschikbaar stellen van meer middelen, met een specifieke focus op het verbinden van een circulaire economie met de klimaatdoelstellingen.

De brief stelt dat de circulaire economie niet alleen cruciaal is voor het behalen van klimaatdoelen, maar ook kansen biedt voor bredere welvaart, internationale concurrentiepositie en bestaanszekerheid. De aanbevelingen omvatten het vrijmaken van dezelfde middelen voor circulaire materialentransitie als voor de energietransitie, waardoor Europa minder afhankelijk wordt van externe grondstoffen, terwijl innovatie en biodiversiteit gestimuleerd worden.

Daarnaast wordt aangedrongen op het verankeren van de relatie tussen klimaat en circulariteit in het regeerakkoord, waarbij onderzoeken suggereren dat bijna de helft van de CO2-doelen uit de materiaaltransitie moeten komen. De circulaire maatregelen kunnen ook helpen bij het oplossen van ongewenste effecten van de energietransitie, zoals het voortijdig afvoeren van zonnepanelen.

Belangrijke belangengroepen, waaronder Koninklijke Metaalunie en FME, ondersteunen deze oproep en benadrukken de noodzaak voor Nederland om minder afhankelijk te worden van buitenlandse grondstoffen. Ze roepen op tot een investering van € 100 miljoen in de circulaire economie, wat zou resulteren in aanzienlijke CO2-besparingen en een vermindering van risico’s voor de Nederlandse industrie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categorie

Geen categorie