Tijdens het recente Commissiedebat over ‘Nieuwe maatregelen netcongestie’ in de Tweede Kamer bleek dat de problemen van het elektriciteitsnetwerk aanzienlijke gevolgen hebben voor een op de vijf ondernemers in de MKB-maakindustrie. Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie bij Koninklijke Metaalunie, reageert teleurgesteld en onbegrijpelijk op het gebrek aan aandacht voor de urgentie van dit probleem tijdens het debat.

Een recente enquĂȘte onder 15.000 leden van Koninklijke Metaalunie bevestigt dat veel leden van de maakindustrie hinder ondervinden van netcongestie, wat door Metaalunie wordt beschouwd als een ‘nationale crisis’. Het debat richtte zich echter vooral op technische details, zoals het al dan niet op afstand kunnen bekijken van de meterkast, en negeerde het feit dat de duurzame productiecapaciteit van de sector onder druk staat.

Hoewel het demissionaire kabinet stappen heeft aangekondigd om netcongestie aan te pakken, benadrukt Wyfker dat kritische evaluatie nodig is om te bepalen of de genomen maatregelen en het tempo voldoende zijn. Metaalunie roept op tot een nog snellere, intelligentere en grondiger aanpak van overbelasting van het elektriciteitsnet en pleit voor meer investeringen in het netwerk dan momenteel is begroot.

In hun position paper presenteert Metaalunie concrete oplossingen, waaronder slimmer gebruik van het netwerk, het toestaan van erkende onderaannemers om aan het net te werken, het loskoppelen van investeringen op het energienetwerk van stikstof, het hanteren van een ander ‘aansluit-adagium’, en het omarmen en faciliteren van regionale initiatieven, met name op bedrijventerreinen. De oproep van Metaalunie is om de netcongestie te behandelen als een nationale crisis en op zowel korte als lange termijn effectievere maatregelen te nemen.

Bekijk hier de Position Paper Commissiedebat Nieuwe Maatregelen Netcongestie