DUO heeft de voorlopige leerlingenaantallen voor het schooljaar 2023-2024 gepubliceerd, waaruit blijkt dat het aantal technische vmbo-leerlingen (BB/KB/GL) na een flinke stijging van 10,4% in 2023 nu een daling van 2,9% vertoont ten opzichte van vorig jaar. Desondanks blijft er nog steeds een aanzienlijke stijging van 7,2% vergeleken met 2021. Brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie merkt op dat de stijgende trend in technische profielen sinds 2020 intact blijft, gedeeltelijk dankzij de inzet van metaalbedrijven, bedrijfsvakscholen en de Metaalunie in het kader van Sterk Techniek Onderwijs (STO), ondersteund door financiƫle impuls vanuit het ministerie.

Het totale beroepsgerichte vmbo laat een krimp van 2,5% zien. Opvallend is het grote aantal leerlingen dat in het derde leerjaar voor de theoretische leerweg en havo/vwo kiest. Binnen de technische profielen blijft het keuzeaandeel stabiel, met een stijgend percentage leerlingen dat voor technische profielen kiest ten opzichte van 2020. Het percentage meisjes dat voor een technisch profiel kiest, stijgt tot 14% tegenover 11% in 2020. Over het algemeen vertoont het percentage meisjes in technische profielen een gestage stijging van een procentpunt per jaar.