Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de omzet in de Nederlandse industrie in het vierde kwartaal van 2023 met meer dan 9 procent is gedaald. Het is daarmee het derde kwartaal op rij dat de omzet daalde vergeleken met een jaar eerder. De daling werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de forse teruggang in de zwaarwegende branche Raffinaderijen en Chemie; deze liet een teruggang van meer dan 14 procent zien. Ook de metaalbranche kon zich niet aan de malaise onttrekken en vertoonde een daling van 8,5 procent.

Winstgevendheid in vierde kwartaal daalt, net als aantal faillissementen

Ondernemers in de industrie zagen in het vierde kwartaal de afzetprijzen met ruim 4 procent dalen. Uitzondering waren de branches elektrotechnische en machine-industrie, hout- en bouwmaterialen, voedings- en genotmiddelen en transport. De dalende prijzen hebben ook effect op de winstgevendheid van ondernemingen. Zo’n 5,6 procent van de ondernemingen geeft aan minder winst te hebben gerealiseerd in het afgelopen kwartaal. Wat ook daalde was het aantal faillissementen. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal af met 7 tot 54 faillissementen.