Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen over de maand januari bekendgemaakt. Uit de cijfers blijkt dat de prijzen met 3 procent zijn afgenomen vergeleken met de prijzen in januari 2023. De daling van de gemiddelde afzetprijzen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prijsontwikkeling van olie. Zwaarwegende bedrijfsklassen als de aardolie- en chemische industrie hebben daarom nog last van de dalende olieprijzen die effect hebben op de afzetprijzen in deze bedrijfsklassen. Ook in de bedrijfsklasse Metaalproducten zien we een daling van de afzetprijs. De daling met 4,7 procent ligt daarbij boven het gemiddelde.

Korte termijn ontwikkelingen afzetprijs positief

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie op korte termijn, dan zien we een positiever beeld. De gemiddelde afzetprijs steeg met 0,7 procent vergeleken met de prijzen in december 2023. Deze stijging werd voor het grootste deel gerealiseerd op de binnenlandse markt (+0,9 procent). De ontwikkeling op de buitenlandse markt bleef steken op +0,6 procent.