In een brief aan de Tweede Kamer heeft FME haar zorgen geuit over de invoering van het CBAM. Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een CO2-belasting aan de Europese grenzen, ontworpen om een gelijk speelveld te creëren tussen Europese producten met CO2-heffing en geïmporteerde producten zonder. Hoewel dit principe ondersteund wordt door organisaties zoals FME, waarschuwen zij voor de complexiteit en hoge administratieve lasten die CBAM vooral voor het mkb met zich meebrengt. Bedrijven moeten een complexe CBAM-aangifte doen, zelfs voor kleine zendingen vanaf €150, wat volgens FME tienduizenden mkb-bedrijven treft. Ook wordt gewaarschuwd voor het ontbreken van een teruggavesysteem voor geïmporteerde producten die later worden geëxporteerd, wat de export duurder kan maken.

De CBAM-heffing, die vanaf 2026 verplicht wordt, vereist dat bedrijven de CO2-emissie van geïmporteerde producten registreren en betalen. FME benadrukt dat dit systeem zeer complex is en verwacht dat veel bedrijven hulp nodig zullen hebben bij de invulling. De ondernemersorganisatie roept de Tweede Kamer op om de drempelwaarde voor aangifte fors te verhogen, toezicht te houden op dienstverleners die een belangrijke rol zullen gaan spelen voor kleinere bedrijven die zelf niet in staat zijn de aangifte te doen en aan te dringen bij de Europese Commissie voor een teruggavesysteem om een nieuw ongelijk speelveld te voorkomen bij export naar niet-Europese landen.